In memoriam: Tiny van Dongen

Na een kort ziekbed is afgelopen zondag 6 februari 2022 Tiny van Dongen overleden. Tiny bespeelde jarenlang de bastuba in het harmonieorkest. Maar naast zijn muzikale kwaliteiten zullen we hem toch vooral herinneren als mooi mens: betrokken, vrolijk, verbindend en enorm behulpzaam.

Nooit werd tevergeefs een beroep op hem gedaan als er wat werk verzet moest worden. De laatste jaren was hij de officieuze beheerder van onze opslagruimte, waar hij eigenhandig de kasten voor maakte. Tiny was een bescheiden man, hij stond niet graag op de voorgrond, maar oh zo belangrijk als stille kracht binnen onze vereniging.

We zullen hem enorm missen…