Vriendenkring

De stichting Vriendenkring Zeelandia verleent materiële en andere steun aan Muziekvereniging Zeelandia. De stichting is bijzonder actief en zorgt elk jaar voor bijzondere acties. Inkomsten verkrijgt de stichting via donateurs en uit de opbrengst van acties. De stichting steunt Muziekvereniging Zeelandia in de vorm van aanschaf van instrumenten en muziek.
Contact: Frans van Tiel, secretaris, telefoon: 06-39556382, e-mail: vriendenkringzeelandia@gmail.com