Zeelands Amusements Orkest (ZAO)

Het Zeelands Amusements Orkest wordt gevormd door muzikanten van onze harmonie aangevuld met enkele muzikanten van buiten. Blazers, slagwerk en gitaristen vormen een geheel. ZAO repeteert elke woensdagavond. Een echte dirigent is er niet, de muzikanten bepalen samen het repertoire. Op de repetitieavonden heeft Kees Theunissen de ‘leiding’. Het repertoire bestaat voornamelijk uit nummers uit het populaire genre, van smartlap tot James Last en van pop tot Egerländer.
Contact: Kees Theunissen telefoon 0486-451610 of e-mail kerie@hetnet.nl.