Afscheid Jan van Schooten 1944-2016

Onze muziekvereniging heeft vandaag, maandag 3 oktober 2016, passend afscheid genomen van Jan van Schooten, die op 28 september is overleden. Jan heeft voor onze vereniging grote verdiensten gehad. Als voorzitter van de stichting Vriendenkring Zeelandia heeft hij veel voor onze vereniging en voor onze muzikanten kunnen betekenen. Jan is 72 jaar oud geworden.

In de Zeelandse parochiekerk is op deze dag een plechtige uitvaartdienst gehouden, waaraan de leden van onze harmonie een muzikale bijdrage hebben geleverd. In de uitvaartdienst werd uitvoerig stilgestaan bij de vele verdiensten die Jan voor zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen en voor de gemeenschap van Zeeland heeft gehad. Als voorzitter van onze Vriendenkring hebben we veel aan hem te danken, want Jan zorgde er met zijn medebestuursleden voor dat de Vriendenkring actief kan bijdragen aan het goed functioneren van onze muziekvereniging. Onder zijn voorzitterschap heeft de Vriendenkring het mogelijk gemaakt dat we financieel zijn gesteund door de vele donateurs die de stichting heeft. Daardoor was het o.a. mogelijk dat wij het instrumentarium voor onze vereniging, voor de harmonie, de slagwerkgroep en voor de eigen muziekopleiding goed op peil hebben kunnen houden.

In de afscheidsdienst heeft de harmonie een eigen muzikale bijdrage geleverd. Bijzonder moment was de begeleiding van zoon Pieter, die speciaal voor dit afscheid een lied heeft gecomponeerd. Een bijzonder moment in de dienst en een bijzonder moment voor onze muzikanten om op deze manier muzikaal eer en dank te betuigen aan Jan van Schooten.